Cách đọc bản tin visa (Visa Bulletin) để theo dõi tình trạng cấp thẻ xanh

Visa Bulletin là gì ? Cách đọc bản tin visa Mỹ hữu ích

Nếu bạn đang dự định nộp đơn xin thẻ xanh, có thể bạn đã nghe nói về bản tin visa (Visa Bulletin). Trong bài viết này, mời bạn tìm hiểu chi tiết hơn về bản tin visa và ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong bản tin.

Bản tin visa (Visa Bulletin) là gì?

Visa Bulletin là ấn phẩm được Bộ Ngoại giao phát hành hàng tháng. Nó cho thấy những đơn xin thẻ xanh nào có thể được tiến hành dựa trên thời điểm đơn I – 130 được nộp ban đầu. Qua bản tin này, bạn có thể ước tính thời gian có thể nhận được thẻ xanh. Sau khi đơn I-130 của bạn được nộp, bạn sẽ có thể kiểm tra bản tin visa và theo dõi vị trí xếp hàng của mình trong tương lai.

Mọi điều bạn cần biết về bản cập nhật quan trọng hàng tháng này được giải thích bên dưới, nhưng đây là điểm mấu chốt dành cho các thành viên gia đình đang tìm kiếm thẻ xanh:

 • Nếu bạn là vợ/chồng, cha mẹ hoặc con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của một công dân Mỹ, bạn không cần phải đọc bản tin visa vì sẽ không nằm trong bản tin visa.
 • Nếu bạn là vợ/chồng hoặc con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của người có thẻ xanh Mỹ, bạn sẽ phải đợi thêm đến 12 đến 18 tháng để có thẻ xanh.
 • Nếu bạn thuộc một danh mục khác, thời gian chờ thẻ xanh của bạn có thể thay đổi từ nhiều năm đến nhiều thập kỷ.

Tồn đọng thẻ xanh và Bản tin Visa

Visa Bulletin được tạo ra nhằm mục đích thông báo số lượng thẻ xanh được cấp mỗi năm đến người nhập cư. Số người đang xin thẻ xanh đã liên tục vượt quá giới hạn hàng năm tạo ra tình trạng tồn đọng lớn. Việc cung cấp thông tin số lượng thẻ xanh có thể được cấp sẽ giúp người nhập cư dễ theo dõi và có kế hoạch định cư phù hợp.

Hiện có 366.000 thẻ xanh được cung cấp hàng năm và được chia thành một hệ thống danh mục phức tạp. Hai loại rộng nhất là thẻ xanh diện gia đình (226.000), bao gồm thẻ xanh diện kết hôn và thẻ xanh diện việc làm (140.000).

Ngoài việc đặt ra giới hạn chung về số lượng thẻ xanh có thể được cấp mỗi năm, Quốc hội còn giới hạn số lượng thẻ xanh có sẵn dựa trên quốc tịch. Theo giới hạn quốc tịch hàng năm này, không một quốc tịch nào có thể chiếm hơn 7% số thẻ xanh trong bất kỳ danh mục cụ thể nào.

Số lượng thẻ xanh cho các hạng mục trong bản tin visa

Giới hạn về thẻ xanh theo diện gia đình được chia thành bốn loại chính:

 • F1 (ưu tiên 1): Người lớn chưa lập gia đình (21 tuổi trở lên) là con của công dân Mỹ. Giới hạn cho hạng mục này là 23.400 thẻ xanh mỗi năm.
 • F2 (ưu tiên 2): Vợ chồng và con chưa lập gia đình của người có thẻ xanh. Giới hạn tổng thể cho danh mục này là 114.200 thẻ xanh mỗi năm nhưng được chia thành hai danh mục phụ:
 • F – 2A: Vợ chồng và con chưa thành niên (dưới 21 tuổi) của người có thẻ xanh. Nếu bạn là chủ thẻ xanh đã nộp đơn xin thẻ xanh cho vợ/chồng của mình, đây là danh mục bạn cần xem khi kiểm tra bản tin visa. 77% hạn ngạch hạng mục thứ hai dành cho danh mục phụ F – 2A này (tức là 87.934 thẻ xanh mỗi năm).
 • F2B: Con trưởng thành chưa lập gia đình (21 tuổi trở lên) của người có thẻ xanh. 23% hạn ngạch danh mục thứ hai dành cho danh mục phụ F2B này (tức là 26.266 thẻ xanh mỗi năm).
 • F3 (ưu tiên thứ ba): Con đã kết hôn của công dân Mỹ, không phân biệt tuổi tác. Giới hạn cho hạng mục này là 23.400 thẻ xanh mỗi năm.
 • F4 (ưu tiên 4): Anh chị em của công dân Mỹ. Giới hạn cho danh mục này là 65.000 thẻ xanh mỗi năm.

Điều gì làm cho hạng mục F – 2A trở nên đặc biệt?

Cập nhật quan trọng của F – 2A (24 tháng 3 năm 2023):

Bản tin visa tháng 4 năm 2023 đã cho thấy ​​sự thay đổi đáng kể đối với diện F – 2A. Nếu bạn xem bản tin visa, bạn sẽ nhận thấy rằng thời gian chờ đợi thẻ xanh đối với loại F – 2A ngắn hơn nhiều so với bất kỳ loại ưu tiên dựa trên gia đình nào khác.

Có hai lý do khiến hạng mục này di chuyển nhanh nhất.Đầu tiên, nó có số lượng giới hạn lớn nhất, ở mức 87.934 thẻ xanh. Ngoài ra, 75% thẻ xanh trong danh mục F – 2A được miễn giới hạn quốc tịch gốc. Vì vậy, quốc tịch của người phối ngẫu đang tìm kiếm thẻ xanh ít quan trọng hơn so với người nộp đơn xin thẻ xanh thuộc diện khác.

Còn vợ/chồng của công dân Mỹ thì sao?

Không có giới hạn về số lượng thẻ xanh dành cho người thân trực hệ của công dân Mỹ. Vì không có giới hạn hàng năm nên không có hồ sơ tồn đọng, bạn không phải xếp hàng chờ đợi và điều này cũng không được hiển thị trong bản tin visa. Vợ/chồng của công dân Mỹ có thể nộp đơn xin thẻ xanh ngay khi đơn I – 130 của họ được chấp thuận.

Giải thích các thuật ngữ trong Bản tin Visa (Visa Bulletin)

Ngày ưu tiên: Đây là ngày mà Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) nhận được đơn I – 130 của bạn. Bạn có thể tìm thấy ngày ưu tiên của mình trên mẫu I – 797 do USCIS gửi để phê duyệt đơn I – 130 của bạn.

 • Hiện tại: Trong bản tin visa, “hiện tại” có nghĩa là không tồn đọng và không có thời gian chờ cấp thẻ xanh. Ngày ưu tiên cụ thể sẽ chuyển sang trạng thái “hiện tại” khi nó đến đầu hàng và có thẻ xanh.
 • Khu vực tính phí: Đây là quốc gia nơi sinh của người nộp đơn xin thẻ xanh. (Bạn có nhớ giới hạn quốc tịch không? Thẻ xanh của riêng bạn sẽ được “tính” vào hạn mức thẻ xanh hàng năm dành cho công dân ở quốc gia nơi bạn sinh ra.)
 • Người thân trực hệ: Vợ/chồng, cha mẹ hoặc con (dưới 21 tuổi) của công dân Mỹ.
 • Ngày hết hạn: Những ngày bạn nhìn thấy trên bản tin visa được gọi là “ngày hết hạn”. Những người nộp đơn xin thẻ xanh có ngày ưu tiên trước ngày hết hạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Người nộp đơn xin thẻ xanh có ngày ưu tiên sau ngày hết hạn phải tiếp tục chờ đợi.

Phần A: Ngày hành động cuối cùng

Biểu đồ “ngày hành động cuối cùng” cho biết ngày ưu tiên nào đã đạt đến vị trí đầu tiên. Những đơn xin thẻ xanh này hiện đã sẵn sàng để được phê duyệt.

Phần B: Ngày nộp hồ sơ

Biểu đồ “ngày nộp đơn” cho thấy những người nộp đơn xin thẻ xanh sống bên ngoài Mỹ nên tiếp tục và nộp đơn với Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) – mặc dù thẻ xanh vẫn chưa sẵn sàng. Ngày hết hạn trong biểu đồ “ngày nộp đơn” muộn hơn từ 1 đến 10 tháng so với ngày hết hạn trong biểu đồ “ngày hành động cuối cùng”, cho phép người nộp đơn xin thẻ xanh nộp đơn sớm hơn nhiều.

Biểu đồ “ngày nộp đơn” chủ yếu hướng đến những người sẽ nộp đơn xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ.

Tại sao những ngày khác nhau lại quan trọng?

Đối với những người nộp đơn xin thẻ xanh sống bên ngoài Mỹ, biểu đồ “ngày nộp đơn” cho phép bạn có thời gian chuẩn bị các tài liệu cần thiết đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC).

Đối với những người nộp đơn xin thẻ xanh sống ở Mỹ, biểu đồ “ngày nộp đơn” mở ra cơ hội nhận được các lợi ích bổ sung. Đó là bởi vì khi nộp đơn xin thẻ xanh với USCIS, bạn có thể đồng thời nộp đơn xin giấy phép lao động và giấy phép du lịch.

Cột theo quốc gia cụ thể

Bạn sẽ nhận thấy rằng bản tin visa có các cột riêng biệt cho Trung Quốc, Ấn Độ. Thời gian chờ đợi để có thẻ xanh thường lâu hơn đối với công dân của bốn quốc gia này, vì nhu cầu về thẻ xanh hàng năm của họ vượt quá giới hạn.

Lời kết

Bản tin visa là một trong những trang tin quan trọng cho phép bạn theo dõi tình hình cấp thẻ xanh. Với các thông tin chi tiết được cung cấp trong bản tin, bạn có thể chuẩn bị được kế hoạch tốt hơn cho bản thân và gia đình. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào, bạn để lại thông tin để được tư vấn tận tâm và hoàn toàn miễn phí !

Đăng trong Visa Mỹ

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*