Thư xác minh kỹ năng (Skills Verification Letter) là gì ?

Thư xác minh kỹ năng (Skills Verification Letter) là một tài liệu đôi khi được yêu cầu trong quá trình xin Giấy chứng nhận lao động (PERM) để lấy thẻ xanh định cư lâu dài tại Mỹ

Mục đích của thư là cung cấp bằng chứng về kiến ​​thức và kinh nghiệm của lao động nước ngoài, đặc biệt khi công việc đòi hỏi yêu cầu bằng cấp chuyên môn và giáo dục cụ thể. Bức thư này thường có hiệu lực khi nhà tuyển dụng Hoa Kỳ không thể tìm được một người Mỹ phù hợp cho vị trí đó và muốn thuê một lao động nước ngoài thay thế. Trong hướng dẫn này, hãy cùng NTTC GROUP tìm hiểu những nội dung cần đưa vào Thư Xác minh Kỹ năng, người chịu trách nhiệm ký các bức thư này là ai v.v…;

Thư xác minh kỹ năng (Skills Verification Letter) bao gồm những gì ?

Thư thường được cung cấp bởi nhà tuyển dụng trước đây của lao động nước ngoài và được sử dụng để xác minh cá nhân đó có kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm cần thiết cho vị trí được liệt kê trong đơn đăng ký PERM. Kiến thức có thể được chứng minh bằng các khóa học ở trường đại học hoặc các chứng chỉ học thuật khác, trong khi kinh nghiệm được thể hiện bằng thời gian làm việc chuyên môn được trả lương về kỹ năng đó

Mặc dù nội dung chi tiết của Thư Xác minh Kỹ năng có thể khác nhau tùy theo đơn đăng ký nhưng cần tuân theo định dạng chung và bao gồm các thông tin sau:

 • Vai trò hoặc Chức danh
 • Tên công ty cũ
 • Ngày bắt đầu và kết thúc công việc
 • Số giờ làm việc mỗi tuần (Toàn thời gian hoặc Bán thời gian)
 • Mô tả chi tiết nhiệm vụ công việc
 • Kiến thức hoặc kinh nghiệm đạt được trong vai trò này
 • Tên người ký, chức danh và thông tin liên hệ

Ai ký thư xác minh kỹ năng?

Thư phải được ký bởi người quản lý cũ của  lao động nước ngoài hoặc chuyên gia nhân sự tại công ty trước đây hoặc giáo sư trong trường hợp xác minh kỹ năng dựa trên bằng cấp giáo dục

Mặc dù có thể nhờ đồng nghiệp trước đây ký vào những bức thư này nhưng USCIS thích những lá thư được gửi trực tiếp từ người quản lý cũ của người lao động đó.

LƯU Ý: Nếu người giám sát hoặc người quản lý cũ không còn ở công ty nữa, họ vẫn có thể ký vào thư. Người giám sát cũ nên đặt bức thư lên tiêu đề thư của công ty hiện tại của họ và kèm theo danh thiếp từ thời họ làm việc tại công ty trước đây của người lao động.

Nếu thư không phù hợp với các kỹ năng được yêu cầu ?

Thư phải phù hợp với các yêu cầu cụ thể của công việc như được nêu trong đơn xin chứng nhận lao động PERM. Bộ Di TRú Mỹ cần xác nhận rằng trình độ của người lao động nước ngoài phù hợp chặt chẽ với mô tả công việc.

USCIS yêu cầu sự phù hợp rõ ràng giữa 2 tài liệu này. Nếu USCIS không thấy sự trùng khớp chính xác giữa thư xác minh với các kỹ năng cần thiết, họ có thể đưa ra Yêu cầu Bằng chứng (RFE) ở giai đoạn nộp đơn I-140 để yêu cầu thêm thông tin về kiến ​​thức và kinh nghiệm của người nộp đơn. Do đó, để tránh bất kỳ sự chậm trễ hồ sơ nào trong quá trình xử lý thẻ xanh Mỹ, điều quan trọng là phải đảm bảo thông tin có trong thư Xác minh Kỹ năng phù hợp với đơn xin chứng nhận lao động PERM.

Mẫu thư xác minh kỹ năng chuyên nghiệp

[Your Company Letterhead]

[Your Company Name] [Company Address] [City, State, ZIP Code] [Date]

[US Department of Labor] [Office of Foreign Labor Certification] [Address] [City, State, ZIP Code]

Re: Skills Verification Letter for [Employee’s Full Name] [Employee’s Job Title]

Dear Sir/Madam,

I am writing this letter to verify the skills, qualifications, and experience of [Employee’s Full Name], who is currently employed with [Your Company Name] in the position of [Employee’s Job Title]. This letter is in support of [Employee’s Full Name]’s application for Permanent Labor Certification (PERM).

[Employee’s Full Name] joined [Your Company Name] on [Date of Employment] and has been a valuable member of our team. We believe that [he/she] possesses the necessary skills and qualifications required for the position and has demonstrated exceptional competence in [his/her] role.

Below is a brief summary of [Employee’s Full Name]’s skills, qualifications, and experience:

 1. Educational Background: [Provide details of the employee’s education, including degrees earned, institutions attended, and any relevant certifications.]
 2. Professional Experience: [Highlight the employee’s relevant work experience, including details of previous employment, roles and responsibilities, and any notable achievements.]
 3. Specialized Skills: [List any specific skills or expertise that make the employee well-suited for the position, such as technical skills, language proficiency, or industry-specific knowledge.]
 4. Accomplishments: [Mention any significant accomplishments or contributions made by the employee during their tenure with your company.]

We can confirm that [Employee’s Full Name] is a highly skilled and qualified professional in [his/her] field and possesses the expertise required for the position specified in the PERM application.

If you require any further information or documentation in support of [Employee’s Full Name]’s application, please do not hesitate to contact us at [Your Contact Information].

Thank you for considering this letter as part of the PERM application process.

Sincerely,

[Your Full Name] [Your Job Title] [Your Contact Information] [Your Company Seal, if applicable]

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*